Etusivu          Video          Sarjakuvamainos (pdf)

Tutkimuksia    ja    yritysjohtamisen strategista konsultointia

 • Ammattitaitoista, luotettavaa ja luottamuksellista asiantuntijapalvelua eri alojen pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkiselle sektorille
 • Vuodesta 1996

Ota asiakas mukaan jo kehitystyöhön, helpotat myyntiä

Tutkimukset, kyselyt, tiedonhaku

 • Markkinatutkimus, kilpailijaselvitys, asiakaskysely, teknologia‑analyysi, toimialatarkastelu, innovaatiohaku – laajempi tai suppeampi, tarpeen mukaan.
 • Kotimaasta ja viennin tueksi myös ulkomailta. Business Finland Expert avuksesi. Hyödynnä Team Finland Explorer -rahoitus!
 • Yhdistellen erilaisia tutkimusmenetelmiä, käytännön kokemusta ja teoreettista osaamista tarpeen mukaan. Pääset nopeasti hyödyntämään koottua tietoa yrityksessäsi tai organisaatiossasi.
 • Tietoa myös tuontitoiminnan perustaksi tai avuksi
 • Millaisen tutkimuksen tai selvityksen sinun yrityksesi tarvitsisi?
 • Myös alueellisia tutkimuksia ja teollisuudenalan tarkasteluja esimerkiksi innovaatioympäristöstä – mm. julkiselle sektorille.
  Katso lisää tutkimuksista ja referenssit

  Asiantuntemusta kehittämis‑ ja innovaatiohankkeisiin

 • Idea tai keksintö muuttuu innovaatioksi vasta, kun se on kaupallistettu onnistuneesti. Hyödy asiantuntijan teorian ja käytännön innovaatio‑osaamisesta.
 • Apua kehittämishankkeen suunnitteluun ja projektinhallintaan, mm. rahoituksen hankintaan, byrokratiaan ja lomakesulkeisiin
 • Tukea uutuuden rajaamiseen, suojaamiseen ja markkinointiin. Hyödynnä innovaatioseteli!
 • Innovaatio‑ tai teknologiastrategia auttaa yrityksen ydinosaamisen rajaamisessa
  Katso lisää innovaatioista ja referenssit

  Yritysjohtamisen strategista konsultointia

  [Kuva tutkimukset, konsultointi ja kehittämishankkeet yhdessä]

 • Asiantuntijan tukea yrittäjälle yrityksen eri kehitysvaiheissa ja esim. osakeyhtiön hallituksen toiminnan tehostamiseen
 • Yritysstrategian ja liikeidean päivittäminen tai rajaaminen ja tulevaisuuden näkymien hahmottaminen liiketoimintasuunnitelmaa varten
  Katso lisää ja referenssit

  Markkinointisuunnitelma

 • Osa liiketoimintasuunnitelmaa, mutta hyödyllinen myös sellaisenaan
 • Asiakkaista koottu tieto tukee käytännön markkinointia ja myyntityötä. Hyödyllistä tietoa kohdemarkkinoista, segmentistä, kilpailijoista, kilpailukeinoista, teknologioista ja alan tulevaisuudesta.
 • Markkinatuntemus on oleellista myös tuotekehityksessä ja muissa kehittämishankkeissa. Kun uutuuden kohderyhmä valitaan huolella, markkinointi ja myynti on paljon tehokkaampaa.
  Katso lisää markkinoinnin kehittämisestä ja referenssit

  Matkalla maailmalle?

  [liput]

 • Apua kehittämishankkeen suunnitteluun ja projektinhallintaan, mm. rahoituksen hankintaan, byrokratiaan ja lomakesulkeisiin
 • Hyvät tiedot kohdemarkkinoista ja siellä jo toimivista yrityksistä ovat onnistuneen viennin edellytys
 • Toimialatietoa ja muuta taustatietoa kohdemaasta ja ‑toimialasta
 • Markkinatutkimus: selvitys mahdollisista asiakkaista ja/tai kohdennettu asiakaskysely
 • Asiakaskontakteja messukutsuja varten, messuosallistumisessa ja sen jälkitöissä avustaminen
 • Kontaktitietojen etsintä ja tarvittaessa avustaminen käynneillä ulkomaisten asiakkaiden tai kontaktien luona
 • Esim. EEN‑profiilin luominen viennin ja auttaa teknologisten yhteistyökumppaneiden hankinnan tueksi
  Katso lisää vientipalveluista ja referenssit


  Osa‑aikainen asiantuntija‑apu on helppo ja nopea ratkaisu pk‑yrityksen osaamis‑ ja aikapulaan.
  Tunti‑ tai päiväveloituksella tai hyväksytyn tarjouksen mukaan.

  Kysy lisää!      puh. 040 585 0190    TkT Liisa Hyvärinen      lisacon[ät]lisaconpistefi

  Etusivu •    LinkedIn        BusinessFinland Expert

  Lisacon blogi