Etusivu   Tutkimukset   Innovaatiot

  Strategiat   Vienti ja tuonti   Oy‑hallitustyö


  [Lisacon Oy nimiteksti]               [Lisacon Oy logo]

Strategia tukee yrityksen toimintaa

Tarvitsetko lisätietoa tai keskustelukumppania kehittämisajatuksillesi?
Mikä on sinun yrityksesi sininen meri – tai järvi?
Oletko ajatellut, millainen yrityksesi on vuonna 2025? Mietityttääkö yrityksesi tulevaisuus?
Hyökkääkö muutostilanne päälle kuin nahkapäinen havukka?
EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Onko yrityksesi valmis siihen?
Onko liiketoimintasuunnitelman päivittämisestä kulunut on enemmän kuin kolme vuotta?
Haluatko uudistaa tuotteita, palvelua tai toimintatapaa?

Pysähdy hetkeksi ajattelemaan, asiantuntijan kanssa.

Katso video, milloin konsulttipalveluista on apua.

 • Lisacon® Oy:n luottamuksellinen ja pitkäjänteinen strateginen kehittämistyö tukee yritystäsi sen elinkaaren eri vaiheissa.
  Sellaisina paloina kuin tarvitset, sopivan mittaisina jaksoina, silloin kun sinulle sopii.
  Useiden asiakkaiden kanssa yhteistyötä on tehty vuosia, pisimmillään yli 15 vuotta...
 • Liiketoimintasuunnitelma, Business Plan

 • Hyvä liiketoimintasuunnitelma (Business plan) helpottaa ja tukee yrityksen arjen pyörittämistä.
  Liiketoimintasuunnitelma voidaan laatia yksittäisellekin tuotteelle tai palvelulle.
  Liiketoimintasuunnitelman pohjana on mielikuva yrityksen tai tuotteen tulevaisuudesta.
  Mikä tuotteen elinkaaren vaihe on menossa ja mihin toimiin se johtaa?
  Millaiselta näyttää yrityksen teknologiapolku?
  Vaikuttaako kasvihuoneilmiö teidän jäävuoreenne?
  Oletko ajatellut ... että yritykselläsi on useita mahdollisia tulevaisuuksia?
  Pohdinnan myötä hahmoton tulevaisuus muuttuu vaihtoehtoisiksi kehityspoluiksi - ja tiedät, mihin yrityksesi on menossa.
  Tuotantosuunnitelma tukee valmistusta, sen ohjausta, alihankintaa ja ostoja.

 • Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan yleensä myös kehittämistoiminnan rahoitushakemukseen.

  Sivun alkuun
 • Asiantuntija Oy:si hallitustyöskentelyyn

 • Tukeeko osakeyhtiösi hallitus riittävästi toimitusjohtajan työtä ja yrityksen kehittymistä?
  Tarvitseeko hallituksen toiminta virkistystä ja tehostamista? Kehittämispäivästä on silloin hyötyä.

 • Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ -asiantuntija auttaa ja tukee osakeyhtiösi hallituksen toimintaa.
  Hänen ei tarvitse olla hallituksen jäsen.

  Ota yhteyttä    Puh. 040 585 0190   TkT Liisa Hyvärinen

  Sivun alkuun

 • Markkinoinnin kehittämispalvelut

  Tuntuuko, että hapuilet asiakaskontakteissa tavoittamatta maksavaa asiakasta?

 • Markkinointisuunnitelma on osa liiketoimintasuunnitelmaa, mutta se voidaan tehdä myös erikseen.
  Markkinointisuunnitelma tukee käytännön markkinointia.
  Markkinatutkimuksesta saa hyödyllistä lisätietoa kohdeasiakkaista, kilpailutilanteesta
  ja tulevaisuuden näkymistä.
  Kun kohdeasiakkaat on valittu tietoisesti, markkinoinnista ja myynnistä tulee tehokasta.
  Hinnoittelu tarkistetaan samassa yhteydessä. [Kuva tutkimukset, konsultointi ja kehittämishankkeet yhdessä]

 • Tuonti, vienti ja muu kansainvälistyminen tarvitsevat tuekseen tietoa kohdemarkkinoista ja siellä jo toimivista yrityksistä.
  Tyytyväisen asiakkaan kommentti:

  "Strategiatyöskentelystä on ollut paljon apua toiminnan kehittämisessä.
  Erityisesti on ollut hyötyä tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottelusta ja
  kansainvälistymisen kehityshankkeiden suunnittelusta."

 • Tietoa markkinoista ja asiakkaista tarvitaan niin palvelujen ja tuotteiden kehitykseen kuin muihinkin kehittämishankkeisiin.

 • Tarvitsetko käytännön apua messuosallistumiseen, tiedonhakuun, tutustumismatkalle tai asiakasneuvotteluihin? 
  Entä messuosallistumisen jälkihoitoon, asiakaskontaktien yhteenvetoon tai lisäkyselyihin? 
  Määräaikainen lisätyöntekijä on helppo ja nopea ratkaisu osaamis- ja aikapulaan.

  Millaisia markkinoinnin kehittämistarpeita sinun yritykselläsi on?

  Ota yhteyttä    Puh. 040 585 0190   TkT Liisa Hyvärinen

  [Lisacon email]

  Sivun alkuun

 • Referenssit

 • Lisacon® Oy on toteuttanut monia erilaisia kehittämiskonsultointeja. Aiemmin niistä osa liittyi yritysryhmien koulutushankkeisiin.
  Nykyään konsultointi tehdään suoraan asiakasyritykselle tai ‑organisaatiolle. Myös lyhytkestoinen yrittäjän tai johtajan sparraus tai koutsaaminen on mahdollinen.
  Konsultointitoimeksianto voi olla esimerkiksi:

  • Liikeidea, brändäys, markkinoinnin kehittäminen ja niihin liittyvä kehittämiskeskustelu
  • Uutuustuotteen ja uuden palvelun kaupallistamissuunnitelma ja markkinatutkimus
  • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma tai sen päivitys tai niihin liittyvä konsultointi
  • Markkinoinnin kehittäminen yritykselle tai tuotteelle
  • Kotimaan markkinointisuunnitelma ‑ erillisenä, vaikka markkinointisuunnitelma onkin oleellinen liiketoimintasuunnitelmaa
  • Liiketoimintastrategia ja hallitustyöskentelyn kehittäminen

  Konsultointitoimeksiannoissa tullutta toimialaosaamista on seuraavilta aloilta:
  •   Metallituote, mittausteknologia, kunnossapito, graafinen, rakennustuote, ympäristöteknologia ja ‑palvelut, vaatetus, bioteknologia, konsultointi, LVI, elintarvike, turvallisuusteknologia, puutuote, muovituote, informaatioteknologia, turvallisuusteknologia, musiikin tuotanto, teatteri, sisällöntuotanto, erikoisliike, kivituote, majoitus‑ ja ravintolapalvelut, hoivapalvelut, puutarhapalvelut, tilitoimisto, bioenergiantuotanto, kunnallispalvelut


  Etusivulle        Sivun alkuun


 •    LinkedIn   BusinessFinland Expert

  Lisacon blogi