Framsidan          Lisacon V I D E O          Reklamkort (jpg)

Forskningstjänster  och  konsultering

 • Forskning, förfrågningar, sakkunnigtjänster och expertis av hög kvalitet för små och mellanstora företag och offentlig sektor
 • Sedan år 1996

[Bild om forskning, konsultering och utvecklingsprojeten tillsammans;]

Forskningstjänster

 • Marknadsanalyser, enkäter till potentiella kunder och undersökningar om teknologin och industriella branschen för företagens utvecklingsprojekt
 • Kombinationer av varierande forskningsmetoder, praktiken och teoretiska kunskap enligt kundens behov.
 • Hurdan foskning skulle bäst hjälpa ditt företag?
 • För offentlig sektor t.ex. regionala och bransch undersökningar gällande bl.a. innovationsomgivningen

  Expert inom innovationsprojekt

 • Från ide till innovation, stöd till innovativa produktutvecklingsprojekt. Skickligt kombinerande av teoretiska aspekter med praktik.
 • Formering av företagets teknologi-, innovation- och IPR-strategi för företagets marknadsföring och kärnkunskaper
 • Affärsverksamhetsstrategier och aspekter om företagets framtida möjligheter

  Strategisk konsultering

 • Nya idéer, innovationsprojekten, startande företagen
 • Strategisk planering för framtid och under förändringssituationer, enligt företagets behov
 • Affärsplan (Business plan), tillredning tillsammans med företagaren
 • Stöd för innovation-, IPR- och teknologistrategi med behov
 • Marknadsföringsplan för vardagens marknadsföring: information om kunderna, konkurrenter och framtidens möjligheter
 • Planering för utvecklingsprojektet

  Kontakter till finska företagen

  [Finlands karta och flagga]


 • Vänligen ring!      mobil +358 40 585 0190    TkD Liisa Hyvärinen
  [Lisacon email]


  Framsidan


     LinkedIn        BusinessFinland Expert