Framsidan          Video          Reklamkort (jpg)

Forskningstjänster  och  konsultering

 • Forskning, förfrågningar, sakkunnigtjänster och företagstrategisk expertis av hög kvalitet för små och mellanstora företag och offentlig sektor
 • Sedan år 1996

Ta kunden med i utveckling, det lättar marknadsföring

Forskningstjänster

 • Marknadsanalyser, enkäter till potentiella kunder och undersökningar om teknologin och industriella branschen för företagens utvecklingsprojekt.
 • Kombinationer av varierande forskningsmetoder, praktiken och teoretiska kunskap enligt kundens behov. Siktad på omedelbar nyttja i din affärsverksamhet.
 • Hurdan forskning skulle bäst hjälpa ditt företag?
 • För offentlig sektor t.ex. regionala och bransch undersökningar gällande bl.a. innovationsomgivningen

  Expert inom innovationsprojekt

 • Från ide till innovation, stöd till innovativa produktutvecklingsprojekt. Skickligt kombinerande av teoretiska aspekter med praktik.
 • Formering av företagets teknologi-, innovation- och IPR-strategi
 • För att framföra företagets marknadsföring och kärnkunskaper
 • Affärsstrategier och aspekter om företagets framtida möjligheter

  Strategisk konsultering

  [Bild om forskning, konsultering och utvecklingsprojeten tillsammans;]

 • Nya idéer, innovationsprojekten, startande företagen
 • Strategisk planering för framtid och under förändringssituationer
 • Affärsplan (Business plan), tillredning tillsammans med företagaren
 • Stöd för innovation-, IPR- och teknologistrategi med behov
 • Planering för utvecklingsprojektet

  Marknadsföringsplan

 • Tillhör i affärsplanen, men nyttigt också separat.
 • Stöder marknadsföringen i praktik, dagligen.
 • Samlar ihop viktiga information om kunderna, konkurrenter och framtidens möjligheter.
 • Ytterligare information från analyser om marknad och konkurrenter, också utomlands.
 • EEN-profil i Internet stöder internationella marknadsföring och hjälper i teknologiska kontaktssökandet
 • Produktutvecklingen och andra projekten har nytta av kännandet om marknader och kunder. Då kunderna har valts omveten, blir marknadsföringen och försäljningen effektiva.

  Kontakter till finska företagen

  [Finlands karta och flagga]


 • Vänligen ring!      mobil +358 40 585 0190    TkD Liisa Hyvärinen      lisacon[snabela]lisaconpunktfi


  Framsidan


     LinkedIn        BusinessFinland Expert