Framsidan


Lisacon V I D E O


LisaCon   Oy

Forskning  och  konsultering

 • Forskning, sakkunnigtjänster och expertis av hög kvalitet för små och mellanstora företag
 • Sedan år 1996


  Forskningstjänster

 • Marknadsanalyser, enkäter till potentiella kunder och undersökningar om teknologin och industriella branschen för företagens utvecklingsprojekt.
 • Kombinationer av varierande forskningsmetoder, praktiken och teoretiska kunskap enligt kundens behov. Siktad på omedelbar nyttja i kundens affärsverksamhet.
 • Hurdan forskning skulle bäst hjälpa ditt företag?

  Expert inom innovationsprojekt

 • Från ide till innovation, stöd till innovativa produktutvecklingsprojekt. Skickligt kombinerande av teoretiska aspekter med praktik.
 • Formering av företagets teknologi-, innovation- och IPR-strategi
 • För att framföra företagets marknadsföring och kärnkunskaper
 • Affärsverksamhetsstrategier och aspekter om företagets framtida möjligheter

  Strategisk konsultering

 • Nya ideér, innovationsprojekten, startande firmor
 • Strategisk planering för framtid och under förändringssituationer
 • Affärsverksamhetsplan (Business plan), tillredning tillsammans med företagaren
 • Stöd för innovation-, IPR- och teknologistrategi med behov
 • Planering för utvecklingsprojektet

  Marknadsföringsplan

 • Tillhör i affärsverksamhetsplanet, men nyttigt också separat.
 • Stöder marknadsföringen i praktik, dagligen.
 • Samlar ihop viktiga information om kunderna, konkurrenter och framtidens möjligheter.
 • Ytterligare information från analyser om marknad och konkurrenter, också utomlands.
 • EEN-profil i Internet stöder internationella marknadsföring och hjälper i teknologiska kontaktssökandet
 • Produktutvecklingen och andra projekten har nytta av kännandet om marknader och kunder. Då kunderna har valts omveten, blir marknadsföringen och försäljningen effektiva.

  Kontakter till finska företagen

 • Bistånd till mässadeltagandet eller kundunderhandlingen i Finland
 • Efter mässadeltagandet hjälp med kundkontakternas sammandrag eller med extra förfrågningen
 • Extra deltidsanställd är en lätt och snabb lösning till kunskaps- och tidsbristen

  Vänligen ta kontakt!      mobil +358 40 585 0190    Tekn.Dr. Liisa Hyvärinen    LinkedIn

  Framsidan

  Copyright Lisacon® Oy
 • @ Mejla här  +358 40 585 0190